03 اردیبهشت 1402

آیا عضله سازی در مردان و زنان با سرعت متفاوتی رخ می‌دهد؟

آیا عضله سازی در مردان و زنان با سرعت متفاوتی رخ می‌دهد؟
سلام در یک مقاله در سایتتون خوندم که نوشته نرخ عضله سازی زنان و مردان یکسان است اگر اینطوره پس چرا مقدار عضلات آنها بسیار کمتر است؟

پاسخ مربی سایت :
0

 خیر، مردان و زنان هر دو تقریباً به یک درصد عضلاتشان رشد می‌کند.

 این پاسخ براساس ۶ مطالعه متفاوت است که نشان ‌داده‌ شده مردان و زنان به یک نسبت عضلاتشان رشد می‌کند.

 به‌ طور میانگین رشد در عضله چهار سر مردان ۱۴% در روز بود و در زنان ۱۳% که تفاوتی وجود ندارد.

 اغلب فرض می‌شود چون مردان عضلاتشان بیشتر است پس در تمرینات با وزنه بیشتر از زنان نیز عضله می‌گیرند. این به ‌طور مطلق درست است اما به ‌طور نسبی درست نیست.

 برای درک بهتر بیایید عضله­ی سه سر بازو (پشت بازو) را در نظر بگیرید و هم یک گروه مرد و هم یک گروه زن قصد رشد عضلات پشت بازوی خود طی ۶ ماه دارند.

 مردان عضلات پشت بازوی خود را طی ۶ ماه از ۲۰ سانتی متر مربع به cm2 24می‌رسانند یعنیcm2 4 رشد

زنان عضلات پشت بازوی خود را طی ۶ ماه از cm2۱۰ به cm2 ۱۲ می‌رسانند یعنی cm2۲ رشد حال سوال این است کدام عضله بیشتری به دست آورده‌اند؟ مردان یا زنان؟ بستگی دارد!

 در حالت مطلق: مردان رشد بیشتری داشته‌اند (cm2  4در برابر  cm22)

 در حالت نسبی: اما اگر به ‌صورت نسبی نگاه کنیم هر دو ۲۰ درصد عضلاتشان رشد کرده ‌است.

در حالت مطلق چون مردان با توده­ی عضلانی بیشتری نسبت ‌به زنان شروع می‌کنند (2برابر) رشدشان نیز بیشتر است اما وقتی به میزان عضله قبل ‌از تمرین نگاه می‌کنیم هر دو، ۲۰% رشد داشتند.

 به‌ طورکلی می‌توان گفت، اگر نسبی به این سوال نگاه کنیم، مردان و زنان به یک میزان عضلاتشان رشد می‌کنند و این نسبت ‌به عضله پایه­ی آن‌ها دارد.

 منبع:

(PMID/17326698)

   

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند