27 اردیبهشت 1402

آیا اگر سرعت اجرای حرکت¬ها خیلی آهسته کنیم رشد عضلات بیشتر می‌شود؟

آیا اگر سرعت اجرای حرکت¬ها خیلی آهسته کنیم رشد عضلات بیشتر می‌شود؟
سلام خدمت اعضای محترم فیت و تن من تو یوتیوب باها دیده و همچنین از افراد با سابقه ورزشی و مربی ها شنیدم که اگر سرعت اجرای حرکات را کم کنیم عضلات بیشت رشد میکند، این موضوع درسته؟

پاسخ مربی سایت :
0

 

خیر، اولاً که به‌ طورکلی سرعت اجرای حرکات، در صورت رسیدن به ناتوانی، تأثیری بر رشد عضلات ندارد، یعنی شما چه تکرارها را آهسته انجام بدهید چه سریع اگر در انتهای ست به ناتوانی برسید در دو حالت یک میزان رشد خواهید کرد اما در مورد سؤال، اتفاقاً برعکس تکرارهای بسیار آهسته حتی رشد عضلات را کاهش می‌دهد.

 

همانطور که گفتیم سرعت اجرای حرکات (تمپو) طبق تحقیقات تأثیری بر رشد عضلات ندارد اما تحقیقات انجام‌ شده که این نتیجه را نشان دادند تکرارها را تا زیر ۱۰ ثانیه انجام می‌دادند یعنی اگر شما با سرعت های معمولی ست ها را اجرا کنید در صورت رسیدن به ناتوانی فرقی بین سرعت آهسته و سرعت بالا وجود ندارد

اما اگر تکرارها را بسیار آهسته انجام دهید (بالای ۱۰ ثانیه) طبق ۲ مطالعه اتفاقا رشدتان کاهش نیز پیدا می‌کند.

مطالعه اول: این تحقیق که یک سرعت نرمال مجموعاً ۶ ثانیه‌ای را با یک تکرار و با سرعت ۱4 ثانیه‌ای (بسیار آهسته) را مقایسه کرد به این نتیجه رسیدند، تمرین با سرعت تکرار نرمال (زیر ۱۰ ثانیه) بهترین نتیجه را برای رشد عضلانی به‌ همراه دارد و تمرینات با سرعت‌های بسیار پایین (بالای ۱۰ ثانیه) رشد کمتری را به ‌همراه دارد.

برای یک نتیجه‌گیری درمورد سرعت تکرار (تمپو) : بررسی کلیت پژوهش­ها نشان می‌دهد تمپو یا سرعت تکرار تغییری در رشد عضله ایجاد نمی‌کند، به ‌شرط اینکه در دو حالت به ناتوانی برسید و اینکه سرعت تکرارها یا تمپو بسیار آهسته (بالای ۱۰ ثانیه) نباشد.

برای قطعیت نتیجه‌گیری گفته شده، یک متاآنالیز (مطالعاتی که تعداد زیادی پژوهش در یک زمینه را بررسی می‌کند و به یک نتیجه قطعی تر می‌رسند) نیز رجوع می‌کنیم: «برای به حداکثر رساندن رشد عضلانی می‌توان سرعت متفاوتی از تکرارها را اجرا کرد (بدون تفاوت) . همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد سرعت‌های بسیار پایین (بیشتر از ۱۰ ثانیه) برای رشد حداکثری مفید نیست.

منابع: PMID/25601394, PMID/22328004,PMID/21799130

   

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند