20 فروردین 1402

آیا تفاوتی بین تعداد تکرار متوسطو تکرار کم، وزنه‌های سنگین در رشد عضلات برای خانم‌ها وجود دارد؟

آیا تفاوتی بین تعداد تکرار متوسطو تکرار کم، وزنه‌های سنگین  در رشد عضلات برای خانم‌ها وجود دارد؟
سلام ممنون از سایت خوبتون یه سوالی که ذهنمو درگیر کرده اینه که آیا تفاوتی بین تعداد تکرار متوسط (۱۴-۱۰ تکرار در هر ست) و تکرار کم، وزنه‌های سنگین (۷-۵ تکرار) در رشد عضلات برای خانم‌ها وجود دارد؟

پاسخ مربی سایت :
0

خیر، درصورتی‌که هر ست تا ناتوانی انجام شود، «رشد عضلانی» با وزنه­ های متوسط و تکرار متوسط در مقایسه با وزنه‌های سنگین و تکرار کم، یکسان است و فرقی بین این دو حالت وجود ندارد اگر شرط «ناتوانی» اعمال شود. 

 از آنجا که این پرسش اختصاصی خانم‌ها است به مطالعه‌ای بر روی خانم‌ها اشاره می‌کنیم. در مطالعه‌ای که بر روی خانم‌ها به مدت ۹ هفته با ۲ جلسه‌ای پایین‌تنه و یک جلسه­ ی بالاتنه انجام شد. افراد را به دو گروه تقسیم کرد. 

 گروه اول: این گروه از وزنه‌های سنگین و تعداد تکرار کم استفاده می‌کرد (۷-۵ تکرار)

 گروه دوم: این گروه از وزنه های متوسط و تعداد تکرار متوسط استفاده می‌کرد (۱۲-۷ تکرار)

 هر دوگروه ست‌ها را تا ناتوانی اجرا کردند، پس ‌از اتمام آزمایش نتایج نشان داد که هر دو گروه به یک میزان عضله به دست آورد و تفاوتی بین آن‌ها وجود نداشت.

اگر مقاله‌ی «تمرین ناتوانی» را مطالعه کرده باشید می‌دانید که ۲ نوع ناتوانی داریم، ناتوانی که شما در آن نمی‌توانید تکرار دیگری با فرم صحیح اجرا کنید مثلاً اگر به کمرتان فشار بیاورید که می‌توانید تکرار دیگری بزنید که به آن «ناتوانی تکنیکی» می گویند و ناتوانی که حتی با فرم غلط هم نمی‌توانید حتی یک تکرار اجرا کنید که «ناتوانی مطلق» می گویند ومنظور ما ناتوانی اول یعنی نا توانی تکنیکی است و متغیری هم که در این تحقیق استفاده شد ناتوانی حالت اول است. 

 به ‌طورکلی توصیه می‌شود خارج از انتخاب وزن (چه متوسط چه سنگین) هر ست را تا ناتوانی یا یک یا نهایتاً دو تکرار قبل ناتوانی حالت اول یا ناتوانی فنی ست را تمام کنید.

پس آیا انتخاب وزنه در صورت رسیدن به ناتوانی اهمیتی ندارد؟ برای رشد عضله خیر تفاوتی ندارد اما اگر هدفتان افزایش حداکثری قدرت نیز هست در این شرایط وزنه های سنگین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

 به عنوان یک نکته خوب است که اشاره کنیم: بر خلاف تصور عموم مکانیزم افزایش قدرت با افزایش عضله کاملاً یکسان نیستند و رشد عضلات تنها یک دلیل افزایش قدرت است.

منبع:PMID/286993/

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند