27 اردیبهشت 1402

تفاوت پروتئین وی و پروتئین کازئین در چیست ؟

تفاوت پروتئین وی و پروتئین کازئین در چیست ؟

سلام به تیم با علم فیت و تن من قصد خرید مکمل پروتئین دارم، آیا میزان ساخت پروتئین  در عضلات بعد از تمرین با خوردن «پروتئین وی» و « پروتئین کازئین» تفاوتی دارد؟؟


پاسخ مربی سایت :
0

خیر وقتی سنتز پروتئین یا ساخت پروتئین در عضلات که باعث رشد عضلات بعد از تمرین می‌شود را در یک بازه‌ی ۶ ساعت و یا بیشتر اندازه‌گیری کردن تفاوتی بین این دو پروتئین وجود نداشت.

تحقیقاتی وجود دارد که وقتی پروتئین کازئین و وی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم برتری پروتئین وی را برای عضله‌سازی گزارش می‌دهند اما این مطالعات تنها ۳-۴ ساعت ساخت پروتئین عضلانی را نظارت کردند ولی اگر یک بازه­ی طولانی تره مثلاً ۶ ساعت یا حتی بیشتر را تحت نظر بگیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ بله به ‌طورکلی تغییرات تقریباً یکسان می‌شود.

به عنوان مثال در این تحقیق که مردان پس ‌از تمرین مقاومتی «پروتئین کازئین» یا «پروتئین وی» مصرف کردند. تغییرات ساخت یا سنتز پروتئین عضلانی برای بررسی میزان عضله ساز تر بودن هر کدام طی ۳ دوره زمانی بررسی کردند :

1-    دوره اولیه: یک تا 5/3 ساعت پس ‌از مصرف

2-    دوره ثانویه: 5/3 تا ۶ ساعت پس ‌از مصرف

3-    کل دوره: از اول تا پایان ۶ ساعت.

نتایج بدین صورت بود که وقتی ساعات اول را در نظر گرفتن پروتئین وی ساخت پروتئین در عضلات را بیشتر افزایش داد اما در قسمت دوم دوره، کازئین نسبت ‌به وی برتری داشت و نهایتاً وقتی کل دوره را در نظر گرفتند هیچ تفاوتی بین مصرف پروتئین وی و پروتئین کازئین در سنتز پروتئین در عضلات وجود نداشت.

طبق تحقیقات گفته ‌شده دیدیم اگر سنتز پروتئین در عضلات را در نظر بگیریم هیچ تفاوتی بین این دو پروتئین وجود ندارد و هر دو به یک میزان عضلات را رشد می‌دهند.

به ‌عنوان توصیه آخر و کمی شخصی، پروتئین وی را می‌توانید بعد از تمرین مصرف کنید چرا که سطح انسولین را بیشتر بالا می‌برد و باعث می‌شود تجزیه پروتئین عضلانی سرکوب شود و پروتئین کازئین را در روز مصرف کنید زیرا احتمالاً شما را بیشتر سیر نگه می‌دارد. (باز هم تأکید می‌کنیم این نکته تأثیر بسیار بسیار کوچکی دارد.)

 

منبع:PMID/21045172/,PMID/19589961/,PMID/22289570

   

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند