27 اردیبهشت 1402

آیا مکمل آرژنین، هورمون رشد را افزایش می‌دهد؟

 آیا مکمل آرژنین، هورمون رشد را افزایش می‌دهد؟
سلام میخواستم بدونم آیا با خوردن مکمل آرژنین میشود هورمون رشد را زیاد کرد؟

پاسخ مربی سایت :
0

خیر، مطالعات بسیار بسیار زیادی وجود دارد (منابع) که نشان می‌دهد آرژنین برای افزایش هورمون رشد مؤثر نیست.

ما برای اعتبار به پاسخمون منابع زیادی تحت شرایط متفاوتی را آورده‌ایم، شرایطی مثل مصرف آرژنین همراه با ورزش یا آرژنین در ترکیب با مواد دیگر که همگی نشان داده‌اند که بی‌تأثیر بوده

اما آیا مطالعاتی هم وجود دارد که نشان دهد آرژنین برای افزایش هورمون رشد مؤثر است؟

بله چند تا تحقیق وجود دارد اما همه­ی آن‌ها دارای اشتباهات ساختاری شدید هستند به ‌عنوان مثال نبود گروه کنترل یا دارونما.

برخلاف تصور رایج و کتب تغذیه ورزشی سابق، داده‌ها و شواهد علمی دراین‌رابطه واضح است: آرژنین هورمون رشد را افزایش نمی‌دهد.

منابع: PMID/93038087,PMID/186741262,PMID/24225560/PMID/8220394,PMID/9163764,

PMID/23319437, PMID/24418241, PMID/8315224, PMID/8220395, PMID/10496544, PMID/15895316, PMID/19527301, PMID/1802945/

   

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند