25 تیر 1402

جلو بازو دمبل تمرکزی

جلو بازو دمبل تمرکزی
  • عضله هدف
  • نام لاتین

    Concentration Curl

  • سطح تجربه مبتدی
  • عضله دوم درگیر ساعد
  • اجرای حرکت با : دمبل
  • نوع انجام کشیدن

توضیحات حرکت جلوبازو تمرکزی

 

حرکت Concentration Curl یک حرکت تقویتی برای عضله بالا و داخلی بازوها (عضله بیسپس براکیی) است. این حرکت به خصوص برای تقویت و تمرین عضلات بالایی بازو و تقویت قدرت کششی و حجم آنها مناسب است.

 

نحوه اجرای حرکت جلوبازو تمرکزی

 

در زیر توضیحی مرحله به مرحله در مورد نحوه اجرای این حرکت آمده است:

1. نشستن روی یک صندلی با پشتی مستقیم و پایه ها روی زمین. ابتدا آرنج دست راست خود را به قسمت داخلی رانتان تکیه دهید(یا برعکس سمت چپ)

2. پای چپ خود را روی زمین قرار دهید و به سمت ران چپ خود چرخش دهید تا تعادل بهتری داشته باشید.

4. آرام و با کنترل، دست را به سمت بالا ببرید تا زمانی که بالاترین نقطه ممکن را که می‌توانید برسانید. در این مرحله دست باید ثابت بماند و تنها آرنج خم شود.

5. در هنگام بالا بردن دست، هوا را به داخل بکشید(دم ) و به اندازه ای که می‌توانید عضله جلوبازو را منقبض کنید.

6. زمانی که به نقطه بالاترین ارتفاع رسیدید، به آرامی دست را به حالت اولیه بازگردانید و همچنین نفس را به بیرون بدهید.

7. حرکت را تا انجام تعداد مورد نظر تکرار کنید و سپس به دست چپ خود بروید و همین مراحل را تکرار کنید.

 

 

نکات حرکت جلوبازو تمرکزی

 

 

- مراقب باشید که در طی این حرکت، سرتان را بالا نبرید و به جلو یا به عقب خم نکنید.
- با تمرین مرتب و تدریجی، وزن دستی را افزایش دهید تا میزان تقویت عضلات بیشتر شود.
- همچنین، در هنگام اجرای این حرکت، نباید به سرعت عمل کنید و باید با کنترل و درستی انجام شود.

جلو بازو دمبل تمرکزی