برنامه تمرینی بدنسازی
25 تیر 1402

جلو بازو دمبل ایستاده چکشی

جلو بازو دمبل ایستاده چکشی
 • عضله هدف
 • نام لاتین

  Standing Hammer Curl

 • سطح تجربه مبتدی
 • عضله دوم درگیر ساعد
 • اجرای حرکت با : دمبل
 • نوع انجام کشیدن

نحوه ی اجرای حرکت جلو بازو دمبل ایستاده

 

 1. حلقه چکشی یک تمرین عالی برای عضلات دوسر بازو و ساعد است. یک حفت دمبل بردارید، صاف بایستید، پاها کنار هم و دمبل ها در کنار خود، برای اجرای حرکت جلو بازو آماده شوید.
 2. دمبل ها نباید به بدن شما برخورد داشته باشند یا بچسبند.
 3. کف دست شما باید رو به بدنتان و انگشت شستتان رو به بالا باشد
 4. با یک سرعت متوسط و نه خیلی آرام و نه خیلی انفجاری دمبل ها را تا جایی که ممکن است به سمت بالا جمع کنید.
 5. اگر وزنه ی مناسبی انتخاب کرده باشید عضله ی جلو بازو به خوبی منقبض میشود، سپس به آرامی دمبل ها را پایین بیاورید و به حالت اولیه برگردانید.
 6. دست ها کاملا صاف شوند.
 7. همین روند را به تعداد تعیین شده تکرار کنید

 

 

نکات اجرای حرکت جلو بازو دمبل

 1. تنش باید همیشه روی عضلات جلو بازو (عضله دوسر بازو) باشد. اجازه ندهید با تکنیک اشتباه فشار از روی آن برداشته شود.
 2.  در زمان پایین آمدن وزنه را رها نکنید تاا پایین بیاید مانند بالا رفتن با کنترل وزنه را پایین بیاورید
 3. دمبل ها را به بدن خود نچسبانید.
 4. هنگام اجرای حرکت حتما توجه داشته باشید آرنجتان فیکس باشد یعنی عقب و جلو نشود.
 5. در نهایت، هنگام بالا آوردن وزنه، از کمرتان یا با به عقب کشیدن بدنتان سعی نکنید حرکت را اجرا بکنید، اگر وزنه بیش از حد سنگین است، سعی کنید با وزنه ی کمی سبک تر حرکت را اجرا کنید.

جلو بازو دمبل ایستاده چکشی