25 تیر 1402

جلو بازو دمبل میز شیبدار

جلو بازو دمبل میز شیبدار
  • عضله هدف
  • نام لاتین

    Incline Dumbbell Curl

  • سطح تجربه مبتدی
  • عضله دوم درگیر ساعد
  • اجرای حرکت با : دمبل
  • نوع انجام کشیدن

بررسی حرکت جلو بازو دمبل میز شیبدار

 

جلو بازو دمبل میز شیب دار، نوعی از از حرکات جلو بازو و تمرینی است که برای ایجاد عضلات جلو بازوی (دوسر) بزرگتر استفاده می شود.

عضله دوسر بازویی یا همون جلو بازو یک عضله بسیار و بسیار محبوب در بین آقایان است برای همین استفاده از حرکات و تکنیک های مختلف میتواند به رشد حداکثری این عضله کمک کند.

 سعی کنید با تنظیم کردن درجات مختلف شیب دامنه حرکتی  را برای انقباض محکم تر یا کشش عمیق تر دستکاری کنید. این حرکت در قسمت منفی(پایین آمدن) عضله را طویل می کند و کشش عمیق تری روی بافت ماهیچه دوسر بازو ایجاد می کند.

از آنجا که دست از تنه عقب تر است شما میتوانید با این حرکت سر بلند عضله ی جلو بازو را تحت فشار بیشتری قرار دهید.

 

نحوه ی اجرای حرکت جلو بازو دمبل میز شیبدار 

 

1.      میز شیبدار را با شیب 55 تا 65 تنظیم کنید 

2.      کف دست شما باید رو به بالا باشد

3.      با یک سرعت متوسط، نه خیلی آرام و نه خیلی انفجاری، دمبل ها را تا جایی که ممکن است به سمت بالا جمع کنید.

4.      اگر وزنه ی مناسبی انتخاب کرده باشید عضله ی جلو بازو به خوبی منقبض میشود، سپس به آرامی دمبل ها را پایین بیاورید و به حالت اولیه برگردانید.

5.      دست ها کاملا صاف شوند.

6.      همین روند را به تعداد تعیین شده تکرار کنید

 

 

نکات اجرای حرکت جلو بازو دمبل میز شیبدار

 

1.      تنش باید همیشه روی عضلات جلو بازو (عضله دوسر بازو) باشد. اجازه ندهید با تکنیک اشتباه فشار از روی آن برداشته شود.

2.      در زمان پایین آمدن وزنه را رها نکنید تا پایین بیاید مانند بالا رفتن، با کنترل وزنه را پایین بیاورید

3.       دمبل ها را به بدن خود نچسبانید.

4.      هنگام اجرای حرکت حتما توجه داشته باشید آرنجتان فیکس باشد یعنی عقب و جلو نشود.

5.      در نهایت، هنگام بالا آوردن وزنه، از کمرتان یا با به عقب کشیدن بدنتان سعی نکنید حرکت را اجرا بکنید، اگر وزنه بیش از حد سنگین است، سعی کنید با وزنه ی کمی سبک تر حرکت را اجرا کنید.

6.      سعی کنید،برای رشد حداکثری حتما حرکت را با دامنه ی کامل اجرا کنید، یعنی دست کامل صاف شود و کاملا خم شود.

 

جلو بازو دمبل میز شیبدار