26 تیر 1402

جلو بازو دمبل نشسته

جلو بازو دمبل نشسته
 • عضله هدف
 • نام لاتین

  Seated Dumbbell Curl

 • سطح تجربه مبتدی
 • اجرای حرکت با : دمبل
 • نوع انجام کشیدن

 

نحوه اجرای حرکت جلو بازو دمبل نشسته

 

 1. ابتدا یک نیم کت یا صندلی با زاویه 90 درجه را پیدا کنید و دمبل با وزن مناسب را بردارید.
 2. بعد از نشستن سعی کنید زانوها رو به هم بچسبانید
 3. دمبل هارا کنار بدنتان طوری نگه دارید که کف دستتان رو به بالا باشد.
 4. با صاف نگه داشتن پشت خود و ثابت نگه داشتن آرنج، هر دو دمبل را تا جایی که می توانید بالا ببرید.
 5. عضله جلو بازو را در انتهای حرکت منقبض کنید و سپس به آرامی وزنه را به حالت اولیه برگردانیدو دستتان را صاف کنید.
 6. همین روند را تکرار کنید.

 

 

 

نکات جلو بازو دمبل نشسته

 

 1. از جلو و عقب کردن آرنج خود حین اجرای حرکت خودداری کنید.
 2. برای جلوگیری از آسیب سعی کنید مچ دستتان را خم نکنید و در راستای ساعد نگه دارید.
 3. در قسمت پایین آمدن نگذارید وزنه به سرعت رها شود و با استفاده از عضلات و کنترل آن را پایین بیاورید
 4. سعی کنید حرکت را به صورت کامل اجرا کنید، یعنی دستتان در هر تکرار کاملا صاف شود و تا بالا ترین نقطه بالا رود. تحقیقات اهمیت اجرای دامنه ی کامل را نشان داده است
 5. از بالا بردن کول ها یا سرشانه ها برای بالابردن وزنه خودداری کنید.

جلو بازو دمبل نشسته