26 تیر 1402

جلو بازو دمبل ایستاده دست برعکس

جلو بازو دمبل ایستاده دست برعکس
 • عضله هدف
 • نام لاتین

  Standing Dumbbell Reverse Curl

 • سطح تجربه مبتدی
 • اجرای حرکت با : دمبل
 • نوع انجام کشیدن

 

بررسی حرکت جلو بازو دمبل ایستاده دست برعکس

این حرکت همانطورکه از اسمش پیداست جزئی از حرکات جلوبازو است و برای تقویت دوسر بازو یا همان جلوبازو ها استفاده میشود.

گرفتن دمبل و اجرای حرکت با یک گریپ معکوس(دست ها رو به زمین) باعث درگیر شدن هر چه بیشتر عضلات ساعد و تقویت همزمان آنها میشود.

از آنجا که از منظر زیبایی شناسی، عضلات جلو بازو و ساعد، یکی از مهمترین عضلات برای آقایان هستند، این حرکت میتواند گزینه مناسبی باشد.

 

نحوه ی اجرای حرکت جلو بازو دمبل ایستاده دست برعکس

 

 1. یک جفت دمبل مناسب بردارید و پاهایتان را به اندازه ی عرض شانه ها باز کنید.
 2. دمبل ها را با گریپ معکوس (کف دست رو به پایین) نگه دارید و سعی کنی در همان حالت به بالا ببرید.
 3. هنگامی که آرنج کاملا خم شد و دمبل ها به بالاترین نقطه رسیدند، دمبل را پایین بیاورید
 4. همین روند را تکرار کنید.

 

 

نکات جلو بازو دمبل ایستاده دست برعکس

 

 1. نگذارید آرنج هایتان در هنگام بلند کردن و پایین آوردن وزنه عقب و جلو شود یا به عبارت دیگر مطمئین شوید آنها ثابت هستند، میتوانید به بغل جلوی آینه بایستید و مشاهده کنید.
 2. سعی کنید دستهایتان کامل صاف و کاملا بالا رود تا با اجرای یک دامنه ی کامل، بیشترین نتیجه را بگیرید.
 3. توجه داشته باشید که مچتان در راستای ساعد باشد و خم نشود.
 4. برای حفظ تنش، حتما در قسمت پایین آوردن وزنه را کنترل کنید.
 5. توجه داشته باشید که در حین اجرای حرکت کول ها یا سرشانه هایتان تکان نخورد.
 6. سعی کنید از ترکیب وزنه های سبک و سنگین استفاده کنید.
 7. در هر ست تا نزدیک به ناتوانی تمرین کنید که بیشترین نتیجه را از هر ست دریافت کنید.

جلو بازو دمبل ایستاده دست برعکس