29 اردیبهشت 1402

آیا حرکات کششی قبل ‌از تمرین (کشش ایستا) عملکرد را کاهش می‌دهد؟

آیا حرکات کششی قبل ‌از تمرین (کشش ایستا) عملکرد را کاهش می‌دهد؟
آیا کشش های قبل از شروع تمرین که به منظور گرم کردن انجام میشوند عملکرد و توان ما را در ورزش کاهش میدهند؟

پاسخ مربی سایت :
0

 قبلا از اینکه پاسخ این سوال را بدهیم باید بگوییم، ما یک مقاله کامل رجع به تاثیر انوع کشش داریم که اوصیه می کنیم حتما ابتدا آن را مطالعه کنید.

طبق تحقیق در همین زمینه بر روی ۲۰۰ مرد هیچ نوع کششی (ایستا، پویا) قبل تمرین، تأثیری بر عملکرد ورزش مانند پرش و دوی سرعت نداشت

ü کشش ایستا و پویا چیست؟ کشش ایستا، حرکت‌های شما در حالتی ثابت برای مدتی می‌مانید به‌ عنوان مثال در حال ایستاده با خم شدن و لمس انگشتان شست برای ۵ تا ۴۰ ثانیه

 کشش پویا یک نوع کشش مبتنی بر حرکت است که با دامنه‌ی کامل انجام شود به‌ عنوان مثال انجام حرکت لانج (با وزنه یا بی‌وزنه) در حد آماده‌ سازی.

ü در مورد کاربرد این کشش‌ها، باید بگوییم که هر دو کشش برای خطر آسیب بسیار تأکید می‌شود اما همچنان بر میزان اثرگذاری آنها در جلوگیری از مصدومیت اختلاف ‌نظر وجود دارد، با این‌ حال برخی محققان معتقدند انجام کشش ایستا می‌تواند یک اثر محافظتی تاندون - عضله در حد کوچک تا متوسط داشته باشد.

توجه کنید که مقاله ی ما در مورد کشش بین ست ها، در مورد عملکرد بدنسازی و رشد عضله و قدرت است و نتایج آن با عملکرد های ورزشی دیگر میتواند متفاوت باشد.

ü اما با وجود مزایای گفته ‌شده برای انواع کشش به‌ خصوص ایستا، اخیراً مطالعاتی انجام ‌شده که نشان می‌دهد که انجام حرکات کششی باعث افت عملکرد می‌شود حتی کالج اروپایی علوم ورزشی انجام کشش ایستا را قبل تمرین توصیه نمی‌کند و ما تمام مطالعاتی که انجام‌ شده به نوعی غیر قابل اتکا است به ‌عنوان مثال مواردی از کشش با تایم غیرمعقول 60 ثانیه استفاده کردند را در نوعی دیگر تنها از کشش بدون اجزای مهم دیگر گرم کردن استفاده ‌شده و… که بررسی یک مطالعه کامل را الزامی می‌کند که مطالعه پیش رو از این نوع است

ü این تحقیق که بر روی ۲۰ مرد ورزشکار تیمی انجام ‌شده طی ۴ جلسه آنها کشش ایستای ۵ ثانیه، کشش ایستای ۳۰ ثانیه (۳ تا ۱۰ ثانیه) و کشش پویا با ۵ تکرار را انجام دادند و با یک شرایط بدون کشش عملکردشان مقایسه شد و سپس به یک تمرین با حداکثر شدت پرداختند و پرش عمودی، دوی سرعت و… ارزیابی شد.

ü بعد از اتمام آزمایش نتایج نشان داد، هیچ کدام از کشش‌ها تأثیر منفی بر عملکرد ورزشی مانند پرش و دوی سرعت نداشت. جالب است که افراد وقتی حرکات کششی انجام میدادند انتظار بهبود عملکرد داشتند

ü پس می‌توان گفت وقتی حرکات کششی جزئی از فرایند گرم کردن باشد به احتمال زیاد تأثیری بر عملکرد ورزشی نخواهد داشت

منبع: PMID: 29300214

   

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند