24 فروردین 1402

آیا رژیم کتوژنیک برای عضله سازی مناسب است؟

آیا رژیم کتوژنیک برای عضله سازی مناسب است؟
من چند جا شنیدم که رژیم کتوژنیک برای عضله سازی خیلی خوبه و باعث میشه عضلات بیشتری داشته باشیم آیا واقعیت داره ؟

پاسخ مربی سایت :
1

خیر، اگر هدف رشد توده ی عضلانی در حالت بیشینه یا ماکزیمم است کتوژنیک، رژیم کاملاً مطلوبی نیست.

ما بارها و بارها در فیت و تن این موضوع را بررسی کردیم، و فیت وتنی های عزیز به خوبی با آن آشنا هستند اما مجدد با یک تحقیق دیگر آن را بررسی می کنیم 

 

تحقیق:

تاثیر کتوژنیک در بدنسازی و عضله سازی

 

در مطالعهای که دانشمندان بر روی مردان باسابقه تمرین بسیار زیاد )حداقل ۵ سال(آن انجام دادند آنها را به دو گروه تقسیم کردند:

 

  • گروه رژیم کتوژنیک

  • گروه رژیم غذایی نرمال

 

 هر دو گروه به یک مقدار کالری به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن دریافت میکردند و پروتئین رژیم آنها: ۲.۵ گرم بر کیلوگرم بوده یعنی یک فرد ۸۰ کیلویی باید ۲۰۰ گرم پروتئین مصرف میکرد  ورزشکاران ۸ هفته این رژیم را همراه با تمرینات وزنه دنبال کردند.

 

در پایان آزمایش، پژوهشگران گزارش کردند، گروه رژیم نرمال بیشاز ۴ برابر گروه کتوژنیک عضله به دست آورد )گروه رژیم نرمال:2.2 کیلوگرم عضله، گروه کتوژنیک .5 کیلوگرم عضله) از لحاظ تغییرات چربی بدن گروه کتوژنیک برتر بود گروه کتوژنیک ۱.۴  کیلوگرم چربی کاهش دادند و گروه رژیم نرمال  ۹. کیلوگرم چربی از دست داد.

 

این تنها تحقیقی نیست که نشان می دهد کتوژنیک برای رشد عضلانی مناسب نیست.

 

در یک تحقیق دیگر  روی بدنسازان با سابقه که به مدت 8 هفته انجام شد، مانند تحقیق قبلی، محققان افراد را به دو گروه کتوژنیک و غیر کتوژنیک تقسیم کردند،

 

بعد از 8 هفته نتایج نشان داد گروه کتوژنیک علاوه بر از دست دادن 1.1 کیلوگرم توده ی چربی، 3. کیلو گرم عضله نیز از دست داد و گروه غیر کتوژنیک 4. کیلو گرم چربی از دست داد ولی 1.3 کیلو گرم عضله بدست آورد.

 

جالب اینجاست که هر دو گروه پروتئین بسیار بالای 2 گرم بر کیلو گرم را دریافت می کردند، همچنین قصد بر افزایش کالری دریافت بوده است اما گروه کتوژنیک به دلیل سیری بیش از حد قادر به افزایش کالری نبوده است.

 

این موضوع بارها و بارها در تحقیقات مختلف نشان داده شده ما از بررسی همه ی آنها صرف نظر می کنیم.

 

 

چه میزان کربوهیدرات در دوران حجم مصرف کنیم؟

 

  • در یک بررسی، نظرسنجی از وزنه برداران و بدنسازان  قدرتی در مورد میزان مصرف کربوهیدرات آنها گزارش کردند که روزانه بین 4 تا 7 گرم بر کیلوگرم کربوهیدرات دریافت می کنند؛ یعنی یک فرد 80 کیلوگرمی روزانه باید 320 تا 560 گرم کربوهیدرات دریافت کند.
  • در یک بررسی دیگر بر روی بدنسازانی که رتبه ی اول تا پنجم در مسابقات تناسب اندام شدند، مشاهده شد، آنها بین 3 تا 7 گرم بر کیلوگرم کربوهیدرات در روز دریافت می کردند.

  • انجمن بین المللی تغذیه ی ورزشی نیز در مورد بدنسازان و ورزشکاران قدرتی، 5 تا 8 گرم بر کیلوگرم کربوهیدرات را توصیه می کند.

 

در مجموع توصیه ی ما در فیت و تن با بررسی مجموعه ی تحقیقات برای میزان کربوهیدرات در بدنسازان و پاور لیفتر ها 3 تا 8 گرم بر کیلوگرم کربوهیدرات در روز است.

 

 

 

 

نتیجه گیری و جمع بندی نهایی:

آیا می توان برای دوران حجم از رژیم کتوژنیک استفاده کرد؟

 

  1. با وجود اینکه عضله سازی با رژیم کتوژنیک نیز رخ می دهد اما رسیدن به رشد حداکثری با رژیم کتوژنیک ممکن نیست.

  2. میزان کربوهیدرات دریافتی توصیه ی فیت و تن برای بدنسازان، بین 3 تا 8 گرم بر کیلوگرم در روز است.

  3. رژیم کتوژنیک در مواردی مانند حفظ و کاهش وزن، برای علاقه مندان به آن می تواند رژیم مناسبی باشد اما برای عضله سازی خیر

 

 

منابع:به دلیل رعایت نشدن حق کپی رایت منابع گذاشته نمی شود، اما تمام مطالب گفته شده بر اساس تحقیقات معتبر و علمی است که فیت و تنی های علاقه مند میتونند درخواست کنند و برایشان تحقیقات را ارسال میکنیم.

 

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند