24 فروردین 1402

آیا رژیم کتوژنیک برای عضله سازی مناسب است؟

آیا رژیم کتوژنیک برای عضله سازی مناسب است؟
من چند جا شنیدم که رژیم کتوژنیک برای عضله سازی خیلی خوبه و باعث میشه عضلات بیشتری داشته باشیم آیا واقعیت داره ؟

پاسخ مربی سایت :
1

خیر، اگر هدف رشد توده ی عضلانی در حالت بیشینه یا ماکزیمم است کتوژنیک، رژیم کاملاً مطلوبی نیست.   

 در مطالعهای بر روی مردان باسابقه تمرین بسیار زیاد )حداقل ۵ سال( آنها به دو گروه تقسیم شدند.

 الف)گروه رژیم کتوژنیک

 ب)گروه رژیم غذایی نرمال

 هر دو گروه به یک مقدار کالری به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن دریافت میکردند و پروتئین رژیم آنها: ۲.۵ گرم بر کیلوگرم بوده یعنی یک فرد ۸۰ کیلویی باید ۲۰۰ گرم پروتئین مصرف میکرد  ورزشکاران ۸ هفته این رژیم را همراه با ورزش تمرین با وزنه دنبال کردند.

 در پایان آزمایش، پژوهشگران گزارش کردند، گروه رژیم نرمال بیشاز ۴ برابر گروه کتوژنیک عضله به دست آورد )گروه رژیم نرمال: ۲. ۲ کیلوگرم عضله، گروه کتوژنیککیلوگرم عضله(از لحاظ تغییرات چربی بدن گروه کتوژنیک برتر بود گروه کتوژنیک ۱.۴  کیلوگرم چربی کاهش دادند و گروه رژیم نرمال  ۹. کیلوگرم چربی از دست داد.

براساس این مطالعه و بسیاری مطالعه دیگر رژیم کتوژنیک برای افزایش توده عضلانی انتخاب مناسبی نیست.

 براساس این مطالعه و بسیاری مطالعه دیگر، افزایش عضله زمانی ماکزیمم میشود که سطح پروتئین دریافتی مناسب باشد و سطح کربوهیدرات رژیم مانند کتوژنیک بسیار پایین نباشد.

نهایتاً اگر هدف شما از دست دادن چربی است و حاضرید مقدار تقریباً زیادی توده ی بدون چربیرا قربانی کنید تا چربی های بیشتری از دست بدهید، رژیم کتوژنیک در این شرایط مناسب است

منابع: (PMID/33530512)

   

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند