17 فروردین 1402

آیا مصرف پروتئین بالا، بدون ورزش می‌تواند توده عضلانی و افزایش و چربی بدن را کاهش دهد؟

آیا مصرف پروتئین بالا،  بدون ورزش می‌تواند توده عضلانی و افزایش و چربی بدن را کاهش دهد؟
آیا مصرف پروتئین بالا، حتی بدون فعالیت ورزشی هم می‌تواند توده عضلانی و افزایش و چربی بدن را کاهش دهد؟

پاسخ مربی سایت :
0

بله، در مطالعه‌ای با همین مضمون نشان داده شد که مصرف پروتئین بالا بدون تمرین مقاومتی و فعالیت ورزشی نیز باعث افزایش توده عضلانی و کاهش چربی شد. 
این تحقیق که روی ۴۱ زن با چاقی نرمال انجام شد (چاقی نرمال یعنی، فرد وزن طبیعی دارد اما میزان چربی بدنش به نسبت عضلاتش بیشتر است یا به‌ طورکلی توده ی عضلانی کمی دارد) افراد را به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول: پروتئین بالا،

گروه دوم پروتئین معمولی 


 گروه با پروتئین بالا: ۱.۸ گرم بر کیلوگرم پروتئین روزانه (مثلاً یک فرد ۶۰ کیلوگرم می‌باید ۱۰۸ گرم مصرف می‌کرد) 
 گروه با پروتئین معمولی: ۱.۱ گرم بر کیلوگرم پروتئین روزانه (فرد ۶۰ کیلوگرمی باید ۶۶ گرم مصرف می‌کرد)

 این تحقیق به مدت ۱۲ هفته انجام شد و همچنین شرکت‌کنندگان نباید فعالیت ورزشی انجام می‌دادند پس ‌از اتمام آزمایش نتایج نشان داد که گروه با پروتئین استاندارد کمی چربی به دست آورد و بدون تغییر در توده عضلانی، گروه با پروتئین بالا علاوه ‌بر اینکه عضله به دست آورد به‌ طور میانگین ۱.۵ کیلوگرم نیز چربی از دست داد (نتایج و اطلاعات آزمایش در عکس‌های زیر)

 همچنین این مطالعه در افراد تمرین دیده هم مشاهده شد که در آنجا گروه با پروتئین بالا علاوه ‌بر اینکه عضله بیشتری بدست آورد، پروتئین بالا باعث شد چربی نیز از دست بدهند.

پس نتیجه می گیریم حتی اگر تمرینات با وزنه انجام نمی دهیم مصرف پروتئین نسبتا بالا می تواند به توده ی عضلانی ما کمک شایانی کند.


 منابع: (PMID/32513334/) ، (PMID/29405780/) 

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند