17 فروردین 1402

یک خانم ورزشکار برای به حداکثر رساندن رشد عضلات به چه مقدار پروتئین در طول روز نیاز دارد؟

یک خانم ورزشکار برای به حداکثر رساندن رشد عضلات به چه مقدار پروتئین در طول روز نیاز دارد؟
یک خانم ورزشکار برای به حداکثر رساندن رشد عضلات به چه مقدار پروتئین در طول روز نیاز دارد؟

پاسخ مربی سایت :
1

پاسخ به این سوال در شرایط مختلف و وابسته به اینکه شما در چه سطح بدنی هستید می‌تواند متغیر باشد (مثلاً نیاز خانم‌های خیلی حرفه ای با سطوح پایین‌تر ممکن است کمی متفاوت باشد) اما به‌ طورکلی جواب این سوال ۱.۶ گرم بر کیلوگرم است.
 اگر شما ورزشکار نباشید از اینکه چرا این مقدار آنقدر زیاد است تعجب می‌کنید و اگر ورزشکار باشید از اینکه چرا این میزان انقدر کم است تعجب خواهید کرد و احساس می‌کنید برای عضله‌سازی کافی نیست. پس بیایید تا عمیق‌تر بررسی کنیم.

هنگامی‌که افراد پروتئین ناکافی مصرف می‌کنند مثلاً ۱ گرم بر کیلوگرم، اگر این مقدار را به ۱.۶ گرم بر کیلوگرم برسانند با فرض اینکه تمرین مقاومتی انجام می‌دهند، افزایش قوه عضلانی خود خواهند داشت حال اگر این فرد مقدار پروتئین دریافتی را از ۱.۶ گرم بر کیلوگرم بیشتر کند مثلاً بر ۲ گرم بر کیلوگرم برساند، تا حالا تحقیق نشان نداده است که باعث می‌شود عضله بیشتری به دست آورد. پس مقدار ۱.۶ گرم بر کیلوگرم عددی است که باعث می‌شود عضله‌ سازی به حداکثر برسد. 

حال بیایید همین توضیحات را در قالب یک مثال و یک شخص فرضی بررسی کنیم تا بهتر متوجه بشوید. فرض کنیم «هلن» یک فردی است که ۷۰ کیلوگرم وزن دارد و در کنار تمرین مقاومتی مثل بدنسازی روزانه ۷۰ گرم پروتئین مصرف می‌کند. اگر «هلن» پروتئین مصرفی خود را به مقداری که گفتیم یعنی ۱.۶ گرم بر کیلوگرم برساند که چون ۷۰ کیلوگرم وزن دارد و این عدد را در ۱.۶ گرم ضرب کنیم می‌شود ۱۱۲ گرم روزانه، باعث می‌شود توده عضلانی خود را با حداکثر سرعت افزایش دهد حال اگر پروتئین روزانه خود را از ۱۱۲ گرم و به ۱۴۰ گرم روزانه برساند رشد عضلات او بیشتر نمی‌شود. 
 با همه ی این تفاسیر، اگر فردی بتواند پروتئین خود را به مقدارهای بیشتر از ۱.۶ گرم بر کیلوگرم برساند، توصیه ما این است که این کار را انجام دهد چرا که پروتئین بالاتر باعث بهبود ترکیب بدن می‌شود. درسته که توده عضلانی به یک میزان رشد می‌کند اما یک تحقیق نشان داد دریافت پروتئین بالاتر (مثلاً: ۲.۲ گرم بر کیلوگرم) باعث کاهش چربی بدن نیز شد .
 منابع: (PMID/24834017/، PMID/250046/ ، PMID/29405180/

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند