29 اردیبهشت 1402

آیا هفت ساعت خواب روزانه کافی است؟

آیا هفت ساعت خواب روزانه کافی است؟
سلام خسته نباشید آیا به طور کلی هفت ساعت خواب روزانه کافی است؟

پاسخ مربی سایت :
0

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند