17 فروردین 1402

آیا وعده های بیشتر باعث گرسنگی کمتر می شود ؟

آیا وعده های بیشتر باعث گرسنگی کمتر می شود ؟
سلام آیا تعداد وعده‌های بیشتر مثلاً ۶ وعده در طول روز باعث می‌شود احساس گرسنگی کمتری داشته باشید به نسبت ۳ وعده در طول روز؟

پاسخ مربی سایت :
0

خیر، طبق یک تحقیق به ‌شدت کنترل‌ شده در صورتی‌ که کالری دریافتی در دو حالت یکسان باشد تعداد وعده‌های بیشتر نه ‌تنها گرسنگی را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث تشدید گرسنگی  و میل به غذا خوردن بیشتر می‌شود.

این مطالعه که یک تحقیق به ‌شدت کنترل ‌شده و پیشرفته بود که باعث می‌شود اعتبار آن بسیار بالا برود. آن‌ها افراد را به دو گروه تقسیم کردند. یک گروه سه وعده غذا مصرف می‌کرد و گروه دیگر ۶ وعده غذا که کالری روزانه دریافتی بین هر دو گروه یکسان بود.

گروه ۳ وعده‌ای: گروه ۳ وعده هر ۵ ساعت  ۳۳.۳ درصد از کالری روزانه خود را دریافت می‌کرد.

گروه ۶ وعده: این گروه هر: ۲.۵ساعت یکبار ۱۶.۷ درصد کالری روزانه خود را دریافت می‌کرد بعد از اتمام تحقیق و مقایسه بین دو گروه محققان دریافتند که گروه ۶ وعده‌ای هم احساس گرسنگی بیشتری تمامی به نسبت گروه دیگر داشت هم «میل به غذا خوردن» آن‌ها بیشتر بود (نتایج در عکس زیر) 

نتایج مطالعه احتمالاً برای خیلی‌ها مطابقت دارد اکثر افراد اگر وعده‌های کوچک بخورند دائماً احساس گرسنگی دارند و اینکه وعده‌های کامل داشته باشند را با هیچ ‌چیز عوض نمی‌کنند. با این ‌وجود برخی‌ها هم وعده‌های کوچک و دائمی را ترجیح می‌دهند که ما به ‌طورکلی توصیه‌های زیر را داریم:

«با بدن خود مانند یک فرد مورد آزمایش رفتار کنید و تعداد وعده‌های مختلف را بررسی کنید و مشاهده کنید با کدام حالت احساس راحتی بیشتری دارید، نکته‌ای که باید بسیار تحت نظر داشته باشید این است که کالری دریافتی در حالت‌های مختلف در طول روز یکسان باشد»

برخی از افراد با ۳ وعده اخساس راحتی وسیری بیشتر می کنند و برخی افراد با ۶ وعده احساس سیری بیشتری دارند، پس هیچ قانونی برای انتخاب تعداد وعده ها وجود ندارد، بستگی به این دارد که شما با کدام راحت تر هستید.

منبع (PMID/23404961/

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند