24 فروردین 1402

برای افراد ورزشکار (بدنساز) که تودهی عضلانی نسبت بالایی دارند، چه مقدار کاهش کالری، برای فاز کات و از دست دادن چربی مناسب است؟

برای افراد ورزشکار (بدنساز) که تودهی عضلانی نسبت بالایی دارند، چه مقدار کاهش کالری، برای فاز کات و از دست دادن چربی مناسب است؟
سلام ضمن تشکر از سایت خوبتون یه سوالی که مدتیه دارم اینه که برای افراد ورزشکار (بدنساز) که تودهی عضلانی نسبت بالایی دارند، چه مقدار کاهش کالری، برای فاز کات و از دست دادن چربی مناسب است؟

پاسخ مربی سایت :
0

برای افراد بدنسازی که توده عضلانی بالایی دارند و قصد کاهش چربی را با هدف نگهداری حداکثری عضلات را دارند کاهش ۲۰-۲۵ درصد کالری مقداری مناسب است.

کسری کالری چیست

کاهش کالری از مقدار کالری نگهداری شما را کسری گالری میگویند; اما

کالری نگهداری چیست؟

 همان میزان کالری که شما با دریافت آن نه وزنی اضافه میکنید نه وزنی کم میکنید.

 وقتی شما در کسری کالری هستید یا کمتر از کالری نگهداری خودتان، غذا میخورید، بدنتان را مجبور میکنید به انبارهای ذخیرهشده خود(مانند چربیهابرود و از آنها استفاده کند تا به شما انرژی بدهد و شما را زنده نگهدارد برای همین شما در این حالت وزن کم میکنید.

 اما حال باید گفت چه میزان کسری کالری باعث از دست دادن چربی میشود بهطوریکه هم »سرعت از دست دادن چربی»  قابلقبول باشد هم »میزان نگهداری عضلات» در بالاترین سطح ممکن باشد (همانطور که احتمالاً میدانید در رژیم کسری کالری مقداری از کاهش وزن از توده عضلانی است و هر چه کسری کالری شدیدتر باشد از دست دادن توده ی عضلانی بیشتر است) بر این اساس تحقیقات نشان داده است که کسری کالری ۲۰-۲۵ درصد برای افراد بسته بدنساز بهترین حالت است.

 در مطالعهای که کسری کالری ۲۰ درصد ایجاد شد، ۹۶ درصد وزن کم شده از ذخایر چربی بود(عالی است)

 در مطالعه دیگری با کسری کالری ۲۵ درصد، ۷۵ درصد از وزن کم شده از ذخایر چربی بود.

 در مطالعه دیگری با ۴۰ درصد کسری کالری، باعث کاهش وزن با تنها ۴۰ درصد از ذخایر چربی شد که یعنی نیمی از کاهش وزن از عضلات بودهاست که افتضاح است.

 بهطور خلاصه کسری کالری با مقدار ۲۰-۲۵ درصد هم سرعت قابلقبولی دارد هم میزان نگهداری عضلات را بالا نگه میدارد، توجه کنید که این تنها یکی از عوامل است، تمرینات با وزنه ی شما و دریافت پروتئین و خیلی عوامل دیگر نیز بسیار تاثیر گذار است.

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند