24 فروردین 1402

چگونه حجم تمرین(تعداد ست) را افزایش دهیم که بیشترین افزایش عضله را داشته باشد؟

چگونه حجم تمرین(تعداد ست) را افزایش دهیم که بیشترین  افزایش عضله را داشته باشد؟
سلام میخواستم بدونم بهترین راه برای افزایش حجم تمرین چیست و چجوری حجم تمرینم رو افزایش بدمم ؟

پاسخ مربی سایت :
0

بر اساس بهترین تحقیق انجامشده در این زمینه، بهترین روش افزایش ۲۰ درصدی یا مقداری کمتر یا شاید بیشتر) به نسبت حجم تمرین قبلی فرد است.

اگر اطلاعات کمی راجع به حجم تمرین دارید و اثرات آن را نمی دانید برای اینکه بهتر متوجه شوید ما شما را به مقاله ی اختصاصی آن در فیت و تن ارجاع می دهیم؛ اما به طور خلاصه بدانید که منظورمان از حجم تمرین تعداد ست ها در هر جلسه ست.

 

تحقیق:

چگونه تعداد ست هایمان را افزایش دهیم؟

 

مطالعهای که راجعبه آن صحبت کردهایم بهترین تحقیقی است که تاکنون انجامشده. در این مطالعه که بر روی افراد باسابقه انجام شد محققان برزیلی به طور خلاقانهای هر فرد را با خودش مقایسه کرد یعنی یک پا را با یک روش، حجم تمرینش را افزایش داد و پای دیگر را با روشی دیگر، وقتی شما در تحقیق هر فرد را با خودش مقایسه میکنید باعث میشود تفاوتهای ژنتیک، از بین برود و نتایج معتبرتری به شما داده شود.

 

  1.  روش افزایش یکسان ست بدون در نظر گرفتن شرایط قبلی فرد این روش که روی یک پای شرکتکنندگان انجام شد، بدون در نظر گرفتن اینکه فرد قبلاز شروع تحقیق با چه حجم تمرینی (چند ست) برای عضله ی پای خود تمرین میکرده است بهطور یکسان حجم تمرین همه شرکتکنندگان را در یک پا به ۲۲ ست رساند )یک فرد شاید ۱۰ ست افزایش داشت یک فرد ۵ ست) 

  2. روش افزایش ۲۰ درصدی ست به نسبت حجم تمرین قبلی فرد. در این روش پای دیگر فرد با در نظر گرفتن اینکه چند ست انجام میداده، ۲۰ درصد افزایش داده شد بهطور مثال اگر فرد قبلاز تحقیق برای عضله ی پای خود ۱۰ ست انجام میداد حالا ۲ ست افزایش پیدا میکند و فرد دیگری که ۱۵ ست انجام میداد ۳ ست افزایش پیدا میکرد.

 

 شرکتکنندگان به مدت ۸ هفته و هفتهای ۲ جلسه حرکات جلو پا و پرس تک پا را انجام دادند.

 

 بعد از اتمام تحقیق نتایج نشان داد گروهی که حجم تمرین قبلی در نظر گرفته میشد و ۲۰ درصد افزایش داشت(یعنی گروه دوم). بهطرز قابلتوجهی عضله بیشتری بدست آورد (این اختلاف حدود دو برابر بود

به عکس زیر نگاه کنید.

 

 

 

همانطور که گفتیم و در تصویر بالا می بینید گروهی که به نسبت قبل تمریناتش را تغییر داده، رشد عضلاتش تقریبا 2 برابر گروه دیگر بوده.

 

 

چگونه وقتی به فلات در رشد عضله رسیدیم از آن عبور کنیم؟

 

این تحقیق به اشتباه دیگری که اغلب مربی ها و بدنسازان انجام می دهند نیز اشاره می کند. اکثر بدنسازان هنگامی که به فلات یا عدم پیشرفت بیشتر می رسند؛ متاسفانه به دلیل عدم دانش کافی شروع می کنند ست های خودشان را دو برابر میکنند و تعداد جلسات تمرینشان را دو برابر میکنند که بتوانند مجدد عضلاتشان را رشد دهند.

 

در این تحقیق دیدیم افرادی که از 12 ست به ناگهان به 22 ست افزایش پیدا کردند، رشدشان بسیار کمتر از حالتی بود که بجای 22 ست فقط 14 زدند و 2 ست افزایش داشتند در حالت اول رشد عضله 1.85 درصد شد و در حالت دوم رشد عضله 11.97 درصد شد یعنی حدود 6.5 برابر رشد بیشتر

 

پس اگر به فلات رسیده اید و مدتی است رشد نمی کنید بجای افزایش ناگهانی، بهتر است فقط 20 درصد حجم تمرینتان را افزایش دهید و حتی اگر دو بار در هفته عضله را تمرین می دهید 10 درصد در یک جلسه و 10 درصد در جلسه ی دیگر افزایش داشته باشید.

 

 

نتیجه گیری نهایی:

چگونه تمریناتمان را افزایش دهیم تا رشد عضلات متوقف نشود؟

 

در راستای موضوع تحقیق انجام شده برای نتیجه گیری نهایی ما توصیه می کنیم:

 

  1. اگر ست های کمی انجام می دهید مثلا 3 تا 5 ست، سعی کنید آن را دو برابر کنید و به 6 تا 10 ست برسانید.

  2. اگر بیش از 6 ست انجام می دهید سعی کنید هر ماه یا بعد از هر دوره ی تمرینی 20 دصد افزایش حجم تمرین داشته باشید.

  3. اگر سطوح پیشرفته دارید و به فلات رسیدید  کافیست با افزایش 20 درصد در حجم تمرین از فلات عبور کنید و اگر بعد 3 هفته تغییر احساس نکردید 10 درصد دیگر اضافه کنید.

 

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند