02 مرداد 1402

فلای دمبل(قفسه)

فلای دمبل(قفسه)
 • عضله هدف
 • نام لاتین

  Dumbbell fly

 • سطح تجربه مبتدی
 • عضله دوم درگیر دلتوئید قدامی
 • اجرای حرکت با : دمبل
 • نوع انجام هل دادن

نحوه اجرای حرکت فلای دمبل

 

 1. دمبل ها را با استفاده از یک گریپ خنثی (کف دست ها به سمت داخل) از روی زمین بردارید دمبل ها را روی ران یا هرجا که راحتید بگذارید و روی نیمکت بنشینید.
 2. به پشت دراز بکشید و وزنه ها را نزدیک به سینه خود نگه داریدهنگامی که در موقعیت قرار گرفتید، یک نفس عمیق بکشید، سپس دمبل ها را بالا ببرید و روبه روی هم نگه دارید
 3. شانه های خود را کمی از پشت جمع کنید، آرنج ها را کمی خم کنید و به آرامی دمبل ها را به سمت پایین بیاورید و در عین حال زاویه آرنج خود را حفظ کنید.
 4. هنگامی که دمبل ها به سطح سینه و کمی پایین تر رسیدند، با منقبض کردن سینه های خود دمبل ها را به موقعیت اولیه خود یعنی بالای سینه ببرید.
 5. بدون اینکه اجازه دهید دمبل ها لمس شوند، تکرار بعدی را شروع کنید و تا پایان ست ادامه دهید.

 

 

نکات حرکت فلای دمبل

 

 1. تصور کنید در حین انجام تمرین در حال بغل کردن یک درخت هستید.
 2. دمبل ها را بیش از حد سفت نگیرید زیرا این کار می تواند باعث فعالیت ساعد و عضله دوسر شود و در نتیجه باعث کاهش فعال شدن سینه می شود.
 3. از لمس کردن یا کوبیدن دمبل ها به هم در بالای هر تکرار خودداری کنید تا تنش ثابت روی گروه های عضلانی مورد نظر حفظ شود.
 4. آرنج راب به طور ثابت خم نگه دارید و هرگز وزنه را تا حدی پایین نیاورید که در قسمت جلویی مفصل شانه درد و فشار وارد شود.
 5. اگر در مفصل شانه (مخصوصاً در قسمت جلو) احساس درد می‌کنید،حتما شانه هایتان را به عقب جمع کنید و محکم به صندلی تکیه دهید.
 6. کف پاهای خود را صاف روی زمین نگه دارید، فقط روی خم نگه داشتن آرنج ها و فعال کردن سینه ها تمرکز کنید.
 7. مطمئن شوید که مقداری تنش در شکم خود حفظ کرده اید و اجازه ندهید کمرتان بیش از حد قوس پیدا کند

 

 

مزایای حرکت فلای دمبل

 

توجه کنید بیان برخی فواید به این معنی نیست که بقیه حرکات این فواید را ندارند یا اینکه این حرکت لزوما بهترین حرکت ممکن است.

 

·         حرکت فلای دمبل ، سر استرنوم(جناغی) یا همان قسمت میانی عضلات سینه ای بزرگ را هدف قرار می دهد، اما عضلات سه سر(پشت بازوها)، دلتوئید قدامی، دوسر بازو(جلو بازو)، خم کننده های مچ و عضله بازویی شما را نیز تقویت می کند.

·         حرکت فلای دمبل به شما کمک می کند سینه هایی توسعه یافته بسازید

·         حرکت فلای دمبل برای کار عضلات سینه ای بزرگ(تمام بخش نمایان سینه) و عضلات سینه ای مینور(در زیر و پشت عضله ی سینه ی بزرگ قرار دارد) بسیار موثر استکه تمرین تمام بخش های سینه میتواند به ظاهر بهتر عضلات سینه کمک کند.

 

 

 

 

چه عضلاتی در حرکت فلای دمبل فعالیت میکنند؟

 

هدف اصلی: سینه ای بزرگ، بخش جناغی یا همان میان سینه

عضلات کمکی یا سینرژیست: عضلات سینه ی بزرگ، بخش ترقوه ای یا همان بالای سینه، دلتوئید قدامی یا سرشانه ی جلویی، عضله دو سر یا جلو بازوه ها

تثبیت کننده ها:عضله ی براکیالیس یا بازویی، عضله سه سر یا پشت بازو، فلکسور های مچ دست(بخشی از عضلات ساعد)

فلای دمبل(قفسه)