20 فروردین 1402

تا چند روز اگر از تمرین دور باشیم عضلاتمان کاهش پیدا نمی‌کند؟

تا چند روز اگر از تمرین دور باشیم عضلاتمان کاهش پیدا نمی‌کند؟
تا چند روز اگر از تمرین دور باشیم عضلاتمان کاهش پیدا نمی‌کند؟ یا بهتر بگم به ‌عبارت ‌دیگر چند روز تونم از باشگاه رفتن مرخصی بگیرم و عضلاتم نیز کاهش پیدا نکند؟

پاسخ مربی سایت :
3

 تحقیقات مختلف نشان داده است که تا ۱۴ روز دور بودن از باشگاه و تمرین، باعث نمی‌شود شما عضلاتتان را از دست بدهید.

 خیلی از افراد هستند که به ‌محض اینکه به دلایل مختلف قادر به تمرین کردن نیستند دچار استرس­های شدید می‌شوند که قرار است عضلاتی که سالها برای ساختن آن زحمت کشیدن در عرض چند روز به ‌راحتی از دست برود.

 تحقیقات نشان داده است که ۱ یا ۲ هفته، دور بودن از تمرین باعث از دست دادن عضلات نمی‌شود (حداقل، تکنولوژی‌های روز دنیا نتوانستند این کاهش را اندازه‌گیری کنند پس این تغییرات هم قابل لمس و قابل ‌توجه نبودند)

برعکسش هم وجود دارد اگر به مدت ۲ هفته واقعاً سخت تمرین کنید، باعث نمی‌شود توده­ ی عضلانی قابل ‌توجهی به دست بیاورید. برای عضله سازی به زمان و تداوم نیاز است و همچنین برای از دست دادن آن نیز مدتی زمان همراه با بی ­فعالیتی (ورزشی) نیاز است. 

در یک تحقیق روی مردان باتجربه تمرین مقاومتی، که یک دوره ۴ هفته‌ای ۴ جلسه تمرین در هفته، تمرین کردند و سپس ۲ هفته از تمرین منع شدند و مجدد ۴ هفته تمرین را از سر گرفتند بعد از اتمام آزمایش نتایج نشان داد دوره­ ی ۲ هفته‌ای، منع از تمرین باعث نشد هیچ عضله ­ای از دست برود (این اندازه‌گیری با دستگاه‌های پیشرفته انجام شد) 

 مطالعه مرتبط دیگر نشان داد که دوره ۳ هفته‌ای دور از تمرین باعث از دست دادن کوتاه مدت عضله می‌شود، اما پس ‌از این دوره استراحت، عضلات «حساس» شده بود به ‌طوریکه بعد از شروع مجدد تمرین عضلات با سرعت بالاتری رشد کردند.

 منابع: (PMID/28328712/) ، (PMID/23053130/)

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند